CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY ƯU ĐÃI 2,6% CHO CÁC DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG

Nhằm khuyến khích các chủ đầu tư vay vốn thực hiện các dự án về bảo vệ môi trường, từ 1/1/20187, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã hạ mức lãi suất cho vay ưu đãi từ 3,6%/năm xuống còn 2,6%/năm.

chuong-trinh-vay-uu-dai-2

​Việc áp dụng mức lãi suất cho vay ưu đãi hơn (2,6%/năm) đối với các dự án xử lý nước thải đơn thuần vừa hỗ trợ các chủ cơ sở thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ môi trường vừa góp phần mang lại hiệu quả môi trường chung cho toàn xã hội do kích thích đầu tư được các hệ thống xử lý tiên tiến, hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, năng lượng.

Lãi suất cho vay ưu đãi các dự án đầu tư bảo vệ môi trường của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam năm 2018 như sau :

1. ÁP DỤNG MỨC LÃI SUẤT 2,6%/NĂM ĐỐI VỚI:

1.1 Các dự án thuộc các lĩnh vực sau (không phân biệt biện pháp bảo đảm tiền vay):

– Xử lý nước thải tập trung Khu/Cụm công nghiệp; Nước thải sinh hoạt tập trung có công suất thiết kế từ 2.500m3 nước thải trở lên trong một ngày đêm đối với khu vực đô thị từ loại IV trở lên;

– Xử lý chất thải nguy hại;

– Xử lý chất thải các nhà máy, bệnh viện và làng nghề (nước thải, khí thải, khói bụi,…)

1.2 Các dự án có biện pháp đảm bảo tiền vay bằng bảo lãnh của Ngân hàng

2. ÁP DỤNG MỨC LÃI SUẤT 2,6%/NĂM ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN KHÔNG THUỘC CÁC TRƯỜNG HỢP TRÊN

Cùng với việc hạ mức lãi suất đầu tư, sau 15 năm hoạt động, các quy trình, trình tự, thủ tục vay vốn của Quỹ BVMTVN đã ngày càng được hoàn thiện, khắc phục được các tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quá trình áp dụng trên thực tế. Có thể nói, đến nay, các quy định này đã tạo điều kiện thông thoáng cho các khách hàng khi vay vốn tại Quỹ, đồng thời bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định quản lý tài chính hiện hành.

***Vui lòng đọc kỹ yêu cầu về Điều khoản sử dụng – Bản quyền trước khi sao chép hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh của website.

Trang web này thuộc bản quyền của Công ty TNHH Quốc tế NGO (NGO International). Bất kỳ hình thức sử dụng hoặc sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung dưới mọi hình thức đều bị nghiêm cấm, trừ trường hợp được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản từ Chúng tôi.