Xử lý nước cấp

XỬ LÝ NƯỚC TINH KHIẾT CHO DOANH NGHIỆP DƯỢC PHẨM – THEO CHUẨN GMP EU

Giải pháp xử lý nước cấp đạt tiêu chuẩn GMP-EU, tiết kiệm điện năng, vận...

XỬ LÝ NƯỚC SIÊU TINH KHIẾT CHO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT ĐIỆN TỬ

Giải pháp xử lý nước siêu tinh khiết (Ultra pure water), toàn diện, tiêu chuẩn...

XỬ LÝ NƯỚC CẤP BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRAO ĐỔI ION (ION EXCHANGE)

NGO chuyên Thiết kế giải pháp, Sản xuất hệ thống lọc bằng nhựa trao đổi...

XỬ LÝ NƯỚC SẢN XUẤT ĐỒ UỐNG, THỰC PHẨM

NGO thiết kế và lắp đặt hệ thống sản xuất nước sạch và nước tinh...

XỬ LÝ NƯỚC CHO HỆ THỐNG GIẢI NHIỆT

Chất lượng nước sử dụng cho hệ thống giải nhiệt ảnh hưởng trực tiếp đến...