CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những quy định về Các trường hợp được miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

1. Các trường hợp được miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 53/2020/NĐ-CP, việc miễn phí phí bảo vệ môi trường đối với nước thải được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

  • Nước thải từ các nhà máy thủy điện.Nước biển được sử dụng cho sản xuất muối.
  • Nước thải sinh hoạt ở các khu vực chưa có hệ thống cấp nước sạch.
  • Nước làm mát không tiếp xúc trực tiếp với chất gây ô nhiễm.
  • Nước thải từ nước mưa tự nhiên chảy tràn.
  • Nước thải từ các phương tiện đánh bắt thủy sản của ngư dân.
  • Nước thải từ các hệ thống xử lý nước thải tập trung khu đô thị, nếu đã xử lý đạt tiêu chuẩn.

7-truong-hop-duoc-mien-phi-bao-ve-moi-truong-doi-voi-nuoc-thai

Những quy định này nhằm khuyến khích sản xuất và sinh hoạt bền vững, đồng thời giảm gánh nặng tài chính và thúc đẩy sự chú trọng đến bảo vệ môi trường.

2. Ai là người nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải?

Người nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải bao gồm tổ chức, hộ gia đình và cá nhân thải nước thải theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp sử dụng hệ thống xử lý nước thải tập trung và thanh toán chi phí dịch vụ, đơn vị quản lý, vận hành hệ thống sẽ là người nộp phí, trừ khi có quy định khác.

3. Nước thải công nghiệp nào sẽ phải chịu phí bảo vệ môi trường?

Nước thải công nghiệp phải chịu phí bảo vệ môi trường từ các cơ sở sản xuất và chế biến trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm sản xuất thực phẩm, chăn nuôi, chế biến thủy sản, và nhiều ngành công nghiệp khác. Điều này nhằm đảm bảo rằng các ngành công nghiệp chịu trách nhiệm với môi trường và đóng góp vào việc duy trì sự cân bằng môi trường và nguồn nước.

Nguồn: NGO tổng hợp