TỪ NĂM 2023, NHỮNG DOANH NGHIỆP NÀO PHẢI KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH?

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020, tới đây, gần 1200 doanh nghiệp thuộc nhiều ngành, lĩnh vực sẽ phải cung cấp số liệu hoạt động, thông tin liên quan phục vụ kiểm kê khí nhà kính của cơ sở theo hướng dẫn của bộ quản lý lĩnh vực trước ngày 31/3/2023.

Trước đó, thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg về Danh mục, lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính.

Theo lộ trình, 1.192 cơ sở thuộc 6 lĩnh vực gồm năng lượng, giao thông vận tải, xây dựng, các quá trình công nghiệp, nông – lâm nghiệp và sử dụng đất, chất thải sẽ phải cung cấp số liệu hoạt động, thông tin liên quan nhằm phục vụ kiểm kê khí nhà kính năm 2022 vào đầu năm 2023. Công việc này được thực hiện thường niên.

Từ năm 2024 trở đi, doanh nghiệp sẽ tổ chức thực hiện kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở, báo cáo định kỳ 2 năm một lần, gửi UBND cấp tỉnh để thẩm định để gửi Bộ TN&MT. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần xây dựng kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính giai đoạn 2026 – 2030.

khi-nha-kinh-ngo-3

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần xác định phạm vi các nguồn phát thải và phương pháp kiểm kê cho các nguồn phát thải, hấp thụ khí nhà kính từ các hoạt động của cơ sở.

Từ năm 2027, doanh nghiệp sẽ phải gửi báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đến Bộ chủ quản và Bộ TN&MT. Đây là căn cứ để Nhà nước phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính. Mục đích nhằm cập nhật, điều chỉnh danh mục cơ sở phát thải lớn 2 năm một lần

Riêng đối với kỳ kiểm kê khí nhà kính lần đầu cho năm cơ sở 2022, Bộ quản lý lĩnh vực sẽ ban hành công văn hướng dẫn các cơ sở thuộc phạm vi quản lý thu thập và cung cấp các số liệu trước ngày 31/1/2023.

Đây là một trong các hành động quan trọng để Việt Nam thực hiện cam kết của mình tại COP 26 và COP 27 để đạt được phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.

Nguồn: NGO tổng hợp