Dịch vụ

GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC MẶT

Nước mặt là tài nguyên quý giá và quan trọng, được sử dụng trong sinh...

DỊCH VỤ TƯ VẤN THIẾT KẾ

Công Ty TNHH Quốc tế NGO chuyên tư vấn, thiết kế giải pháp trong lĩnh...

DỊCH VỤ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Công ty TNHH Quốc tế NGO chuyên tư vấn, hỗ trợ lập giấy phép môi...

DỊCH VỤ XIN GIẤP PHÉP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Giấy phép môi trường (GPMT) là một văn bản pháp luật do cơ quản quản...

DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH CHUYÊN NGHIỆP

NGO cung cấp dịch vụ quản lý vận hành chuyên nghiệp cho các công trình...