V | E

GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIẾT MỔ

Đơn giản hóa quy trình xử lý nước thải từ hoạt động giết mổ gia súc, động vật bằng công nghệ oxy hóa điện phân và phản ứng oxy hóa bậc cao cho phép loại bỏ COD, BOD, TSS, dầu mỡ và trên 95% độ màu trong nước thải.

1. Thành phần và tính chất của nước thải giết mổ: 

Các công đoạn trong quy trình giết mổ gia súc gia cầm đều có sử dụng nước với định mức sử dụng khoảng 5 – 15 m3/tấn gia súc và lượng nước này gần như toàn bộ chuyển thành nước thải. Các nguồn xả thải chính gồm:

 • Nước thải quá trình giết mổ
 • Nước thải từ vệ sinh thiết bị trong cơ sở và từ chuồng trại
 • Nước thải sinh hoạt cho công nhân của cơ sở

Nước thải có các đặc trưng nổi bật sau:

 • Lượng nước thải lớn,
 • Nồng độ chất rắn (TSS), BOD, COD rất cao và
 • Luôn luôn chứa một lượng lớn các chất dinh dưỡng bao gồm các hợp chất cacbon, nitơ, photpho…
 • Nhiều dầu mỡ
 • Mùi hôi thối
 • Chứa rất nhiều vi khuẩn, trong đó chủ yếu là: Vi khuẩn gây, các vi khuẩn thuộc nhóm Coliform, vi sinh vật chỉ thị cho mức độ ô nhiễm phân trong nước, nấm nước thải.

2. Quy trình xử lý nước thải giết mổ phổ biến hiện nay:

3. Giải pháp xử lý của NGO có tốt hơn?

Chúng tôi có khả năng tối giản quy trình xử lý với hiệu quả cao, dưới đây là một ví dụ thành công:

Chất lượng nước đạt được

Nước thải trước xử lý

Chất lượng nước sau xử lý

 • COD ~ 40,000 – 50,000 ppm
 • COD <300 ppm
 • BOD ~ 20,000 ppm
 • BOD < 900 ppm
 • TSS ~ 2000- 3000 ppm
 • TSS < 500 ppm
 • Dầu mỡ ~ 8000
 • Dầu mỡ < 100 ppm

Các đơn vị quan tâm đến giải pháp xử lý nước thải lò giết mổ vui lòng liên hệ với NGO qua SĐT (024) 3566 8225 hoặc email office@8ngo.com để được tư vấn trực tiếp.

Nguồn: NGO