Xử lý nước thải

GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU CÔNG NGHIỆP

Phương án xử lý ô nhiễm phù hợp với từng giai đoạn phát triển của...

XỬ LÝ NƯỚC THẢI NUÔI TRỒNG THỦY SẢN BẰNG CÔNG NGHỆ ĐIỆN HÓA MỚI

Với thiết kế tối ưu, vận hành đơn giản, công nghệ phản ứng xúc tác...

Hệ thống XLNT sinh hoạt SmartB

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt đạt chuẩn B, dễ dàng vận hành,...

XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHIỄM DẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP HẤP PHỤ MỚI

Giải pháp xử lý nước thải nhiễm dầu triệt để bằng phương pháp hấp phụ...

GIẢI PHÁP XLNT NGÀNH MẠ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

Giải pháp xử lý nước thải xi mạ bằng công nghệ cao ít hoặc không...

ĐỘT PHÁ TRONG XỬ LÝ MÀU TRONG NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM & GIẶT CÔNG NGHIỆP

Ngành may mặc Việt Nam là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn thu...

XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GIẤY

Giải pháp xử lý nước thải sản xuất giấy của NGO với 03 cấp xử...

Hệ thống XLNT sinh hoạt chuẩn A – MBRX

Với thiết kế tối ưu và tiết kiệm diện tích, hệ thống xử lý nước...

XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỊT GIA SÚC, GIA CẦM

Đơn giản hóa quy trình xử lý nước thải từ hoạt động giết mổ gia...

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG MÀNG MBR

Công nghệ xử lý nước thải bằng màng MBR (membrane bioreactor) kết hợp cả phương...