CÔNG TY NGO GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC – TÁI TUẦN HOÀN CHO DOANH NGHIỆP THỰC PHẨM VÀ NUÔI TRỒNG THUỶ HẢI SẢN TẠI VCCI, HÀ NỘI

Hội thảo được tổ chức ngày 7/11/2022 tại trụ sở VCCI Hà Nội, với mục tiêu giới thiệu công nghệ xử lý nước, nước thải cho ngành chế biến thực phẩm và nuôi trồng thủy hải sản.

Do tác động của biến đổi khí hậu, các doanh nghiệp sử dụng nhiều nguồn nước trong hoạt động sản xuất như nuôi trồng thuỷ hải sản, chế biến thực phẩm có nhu cầu rất lớn về thay đổi mô hình sang sản xuất thông minh (smart manufacturing) và tái sử dụng – tái tuần hoàn (re-use & re-cyle), qua đó vừa nâng cao năng lực cạnh tranh vừa giảm thiểu tác động tiêu cực ra môi trường.

ngo-vcci-2

Tại sự kiện này, NGO đã mang đến giải pháp, và công nghệ mới về xử lý nước – nước thải và tái tuần hoàn trong nuôi trồng thủy hải sản.

  • Xử lý ô nhiễm đối với nguồn nước lợ, nước mặn cho sản xuất
  • Mô hình RASFILTER giúp xử ô nhiễm trong nước nuôi trồng thuỷ hải sản và quay lại tái sử dụng với chi phí đầu tư phù hợp với nhiều nhóm doanh nghiệp Việt Nam
  • Xử lý nước thải có độ mặn cao bằng phương pháp tách muối

rs_VCCI_shopNGO

Với danh mục công nghệ đa dạng và năng lực thiết kế – triển khai, NGO đã khẳng định được chất lượng giải pháp và hỗ trợ các Doanh nghiệp xử lý được các bài toán khó về sử dụng nước với cách tiếp cận sáng tạo và hiệu quả về chi phí.