V | E

GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI BIA

NGO cung cấp giải pháp xử lý nước thải bia tối ưu, dựa trên nhu cầu thực tế của từng khách hàng, cam kết nước thải đầu ra đạt chất lượng.

Xử lý nước thải bia

Bia là đồ uống chứa rượu etanol và axit carbonic, được sản xuất từ nguyên liệu malt, hop, men và nước. Quá trình sản xuất bia bao gồm: ủ nha, lên men, ủ bia, lọc, đóng chai. Trước khi lên men thành rượu, tinh bột trong malt chuyển hóa thành đường dạng thủy phân.

Thành phần chất thải rắn (bã bia) và nước thải sinh ra từ quá trình ủ bia, lên men, trong các bồn chứa và lọc bia, từ các thùng chứa, vệ sinh chai lọ.

Nguồn nước thải sản xuất bia chủ yếu là từ vệ sinh thiết bị và nhà xưởng. Nước thải hình thành từ quá trình sản xuất bia với tỉ lệ 4 – 11 m3 nước thải/m3 sản phẩm, mức độ trung bình là 5 – 6 , trong đó khoảng 2/3 nước thải là từ quá trình sản xuất và 1/3 là nước sử dụng vào mục đích vệ sinh. 

1. Các nguồn xả thải chính trong nước thải sản xuất bia:

 • Nước làm lạnh, nước ngưng
 • Nước thải từ bộ phận nấu, đường hóa, chủ yếu là nước vệ sinh thùng nấu, bể chứa, sàn nhà, nên chứa bã malt, tinh bột, bã hoa, các chất hữu cơ,…
 • Nước thải từ hầm lên men là nước vệ sinh các thiết bị lên men, thùng chứa, đường ống, sàn nhà, xưởng, …có chứa bã men, và chất hưu cơ
 • Nước thải rửa chai có PH cao và nhiệt độ cao
 • Nước thải

Mức độ ô nhiễm trong từng nguồn xả thải thành phần rất khác nhau và phụ thuộc vào công nghệ sản xuất cũng như quản lý. Trong dòng nước thải chung, mức độ ô nhiễm điển hình về các thành phần có các giá trị trung bình sau (mg/l):

HC (*)

TSS

P (tan)

COD

BOD

pH

      1,561

      >2000

7-30

 1500-3000

   1100-1500 

5-11

            (*)  HC là thành phần hữu cơ trong chất rắn không tan (TSS)

Thành phần ô nhiễm trong nước thải sản xuất bia chủ yếu là chất hữu cơ dễ phân hủy (BOD/COD cao), thành phần nitơ thấp và thành phần phospho rất thấp, thường không đáp ứng đủ cho quá trình xử lý vi sinh hiếu khí.

Nước thải sản xuất bia có nhiệt độ tương đối cao, càng cao khi lượng nước thải càng ít (tiết kiệm nước). pH trong các dòng thải thành phần cũng rất khác nhau. Trong các cơ sở sản xuất có sử dụng chai cũ thì dòng nước thải rửa chai có pH cao, nước thải có pH thấp thường là dòng thải vệ sinh thiết bị. Thành phần nitơ trong nước thải chủ yếu là dạng hữu cơ chứa nitơ và có thể chứa cả nitrat (axit nitric được sử dụng để vệ sinh thiết bị). Chất rắn không tan trong nước thải ngoài thành phần hữu cơ là các loại cặn phát sinh từ nguyên liệu có thể còn chứa chất trợ lọc (SiO2, diatomit biến tính) và các thành phần từ quá trình rửa chai cũ.

2. Quy trình xử lý nước thải phổ biến tại các nhà máy bia ở Việt Nam

Bể cân bằng ->  Điều chỉnh PH -> Lắng sơ cấp ->  UASB ->  Hiếu khi (1 hoặc nhiều bể hiếu khí) -> Lắng thứ cấp -> Tiệt trùng ->  Xả ra môi trường

3. Các vấn đề thường gặp trong quy trình xử lý nước thải tại các nhà mày bia: 

Mô hình xử lý nước thải tại các nhà máy bia còn gặp nhiều khó khăn chưa khắc phục được

 • Bùn nổi hoặc không lắng được
 • Vi sinh không ổn định, thường xuyên bị chết phải cấy lại
 • Thiết kế không xử lý được đúng công suất hoặc không đạt tiêu chuẩn
 • Phát sinh nhiều mùi
 • Người vận hành gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì chất lượng xử lý nước của hệ thống xử lý

4. Để một hệ thống xử lý nước thải nhà máy hiệu quả, các doanh nghiệp sản xuất bia cần quan tâm tới 02 yếu tố:

 • Thiết kế công nghệ chuẩn: thể tích các bể xử lý không hẳn cứ to là tốt, quan trọng phải phù hợp với nồng độ ô nhiễm của từng thông số trong nước thải và tạo môi trường phù hợp để vi sinh phát triển.
 • Phương án công nghệ phải tạo điều kiện thuận lợi cho người vận hành trong việc quan sát, vận hành hệ thống, phải có các công cụ cho người vận hành thực hiện đúng các công việc yêu cầu.

Mọi thắc mắc về xử lý nước thải nhà máy bia, vui lòng liên hệ theo số điện thoại (024) 35668225 (hoặc gửi câu hỏi cho chúng tôi tại đây để được tư vấn cụ thể và miễn phí.

Xem thêm tại:

https://shopngoenvironment.com/product/mang-ro-xu-ly-nuoc-thai/

***Vui lòng đọc kỹ yêu cầu về Điều khoản sử dụng – Bản quyền trước khi sao chép hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh của website.

Trang web này thuộc bản quyền của Công ty TNHH Quốc tế NGO (NGO International). Bất kỳ hình thức sử dụng hoặc sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung dưới mọi hình thức đều bị nghiêm cấm, trừ trường hợp được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản từ Chúng tôi.

Nguồn: NGO

Thông tin liên quan