XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHIỄM DẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP HẤP PHỤ MỚI

Nước thải nhiễm dầu chứa thành phần chính là dầu khoáng, ngoài ra còn có rác, cặn lắng, đất sét, chất hoạt động bề mặt…

Bản chất dầu là chất lỏng sánh, có mùi đặc trưng, nhẹ hơn nước, chúng bị oxy hóa rất chậm, có thể tồn tại đến 50 năm.

1. Chất thải nhiễm dầu tồn tại ở các trạng thải sau:

 • Dạng tự do: Dạng này dầu sẽ nổi lên thành các màng dầu. Dầu hiện diện dưới dạng các hạt dầu tự do hoặc lần với một ít nước, dầu tự do sẽ nổi lên trên bề mặt do trọng lượng riêng của dầu thấp hơn trọng lượng riêng so với nước.
 • Dạng nhũ tương: dạng tạo thành do các tác nhân hóa học như ( xà phòng, xút ăn da, chất tẩy rửa,..) hoặc các hóa học asphaten làm thay đổi sức căng bề mặt và làm ổn định hóa học dầu phân tán.
 • Dạng hòa tan: phân tử hòa tan như các chất thơm.

2. Các nguồn nước thải nhiễm dầu chủ yếu gồm:

 • Nước Súc rửa bể chứa định kỳ tại các kho xăng dầu nhằm đảm bảo chất lượng nhiên liệu.
 • Xả nước đáy bể sau khi kết thúc quá trình nhập tàu vào bể chứa trong kho.
 • Nước vệ sinh công nghiệp định kỳ và sau khi kết thúc sửa chữa công nghệ, thiết bị trong kho xăng dầu.
 • Nước mưa rơi trên khu vực nền bãi có khả năng nhiễm dầu tại kho và cửa hàng xăng dầu.
 • Nước vệ sinh nền bãi, nước rửa xe, bảo dưỡng xe.
 • Nước làm mát hoặc nước thải từ các nhà máy cơ khí

3. Các phương án xử lý nước thải nhiễm dầu hiện nay:

 • Phương pháp keo tụ, tuyển nổi: chi phí rẻ, dễ thực hiện nhưng không xử lý triệt để, vì các phân tử dầu khoáng có kích thước siêu bé rất khó có thể keo tụ hoặc tuyển nổi hoàn toàn, nước sau xử lý thường vẫn còn dầu
 • Phương pháp lọc bằng màng: có thể lọc đến 90% lượng xăng dầu trong nước thải hoặc cao hơn tùy vật liệu lọc, chi phí xử lý thường rất cao, vật liệu thường không tái sử dụng được, rủi ro nước sau xử lý vẫn còn mùi đặc trưng của xăng dầu.
 • Phương pháp hấp phụ bằng vật liệu: có thể loại bỏ dầu triệt để, tuy nhiên vật liệu nhanh no (ví dụ vải thấm dầu), dễ tắc đặc biệt trong nước thải nhiễm dầu có hàm lượng TSS cao, chi phí xử lý cao
Hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu

Sau thời gian nghiên cứu, NGO có thể cung cấp giải pháp xử lý nước thải nhiễm dầu triệt để dầu khoáng bằng phương pháp hấp phụ hóa chất với chi phí xử lý rẻ hơn rất nhiều so với sử dụng vật liệu hấp phụ, thời gian phản ứng nhanh, dầu khoáng được loại bỏ gần như hoàn toàn, nước sau xử lý không có mùi dầu, giải pháp phù hợp cho các điểm xả thải quy mô nhỏ cũng như các dự án có mức xả thải lớn.

 

***Vui lòng đọc kỹ yêu cầu về Điều khoản sử dụng – Bản quyền trước khi sao chép hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh của website.

Trang web này thuộc bản quyền của Công ty TNHH Quốc tế NGO (NGO International). Bất kỳ hình thức sử dụng hoặc sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung dưới mọi hình thức đều bị nghiêm cấm, trừ trường hợp được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản từ Chúng tôi.

error: Content is protected !!