CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI AAO

1. Nguyên lý hoạt động

 • Công nghệ AAO xử lý nước thải bằng vi sinh vật bám vào các chất lơ lửng để cư trú giống như công nghệ bùn hoạt tính truyền thống (CAS). Tuy nhiên công nghệ AAO toàn diện hơn và cải thiện được nhiều nhược điểm của công nghệ CAS.
 • Quá trình phản ứng dựa vào các vi sinh vật hiếu khí (Bể aeroten)
 • Quá trình phản ứng sinh học bao gồm các bước: Kỵ khí, thiếu khí và hiếu khí.

2. Ưu điểm

 • Mức đầu tư thấp bởi vì chi phí chủ yếu bao gồm chi phí xây dựng, một số thiết bị chính như máy sục khí, máy bơm, máy khuấy. Không có công nghệ tiên tiến nào được áp dụng.
 • Sản xuất ít bùn dư so với công nghệ CAS bởi vi sinh vật kỵ khíthiếu khí giúp xử lý BOD toàn diện hơn.
 • Chất lượng nước đầu ra có thể đạt loại A hoặc B, phụ thuộc vào kích thước của các bể.
 • Tiêu thụ ít điện năng hơn so với CAS

3. Nhược điểm

 • Chất lượng đầu ra phụ thuộc vào khả năng lắng của bùn hoạt tính và kích thước bể. Nếu muốn chất lượng nước đầu ra tốt hơn và ít biến động, đòi hỏi diện tích/ không gian lớn để xây dựng hệ thống.
 • Nồng độ bùn hoạt tính trong hệ thống CAS thường duy trì trong ngưỡng từ 3-5g/L để bùn có thể lắng. Nếu nồng độ cao hơn, bùn có thể bị tràn hoặc làm giảm độ trong của nước đầu ra.
 • Chất lượng nước đầu ra có thể không ổn định, bởi vì độ lắng của bùn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nhiệt độ, nồng độ MLSS, tải trọng chất hữu cơ và tải thủy lực của nước thải đầu vào…
 • Vẫn tốn diện tích xây dựng
 • Yêu cầu các hóa chất tiệt trùng

u

 

***Vui lòng đọc kỹ yêu cầu về Điều khoản sử dụng – Bản quyền trước khi sao chép hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh của website.

Trang web này thuộc bản quyền của Công ty TNHH Quốc tế NGO (NGO International). Bất kỳ hình thức sử dụng hoặc sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung dưới mọi hình thức đều bị nghiêm cấm, trừ trường hợp được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản từ Chúng tôi.