XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỊT GIA SÚC, GIA CẦM

1. Thành phần và tính chất của nước thải lò mổ: 

Các công đoạn trong quy trình giết mổ gia súc gia cầm đều có sử dụng nước với định mức sử dụng khoảng 5 – 15 m3/tấn gia súc và lượng nước này gần như toàn bộ chuyển thành nước thải. Các nguồn xả thải chính gồm:

 • Nước thải quá trình giết mổ
 • Nước thải từ vệ sinh thiết bị trong cơ sở và từ chuồng trại
 • Nước thải sinh hoạt cho công nhân của cơ sở

Nước thải lò mổ có các đặc trưng nổi bật sau:

 • Lượng nước thải lớn,
 • Nồng độ chất rắn (TSS), BOD, COD rất cao và
 • Luôn luôn chứa một lượng lớn các chất dinh dưỡng bao gồm các hợp chất cacbon, nitơ, photpho…
 • Nhiều dầu mỡ
 • Mùi hôi thối
 • Chứa rất nhiều vi khuẩn, trong đó chủ yếu là: Vi khuẩn gây, các vi khuẩn thuộc nhóm Coliform, vi sinh vật chỉ thị cho mức độ ô nhiễm phân trong nước, nấm nước thải.

2. Quy trình xử lý nước thải lò mổ phổ biến hiện nay:

3. Giải pháp xử lý nước thải lò mổ của NGO có tốt hơn?

Chúng tôi có khả năng tối giản quy trình xử lý xử lý nước thải với hiệu quả cao, dưới đây là một ví dụ thành công:

Nước thải trước xử lý

Chất lượng nước sau xử lý

 • COD ~ 40,000 – 50,000 ppm
 • COD <300 ppm
 • BOD ~ 20,000 ppm
 • BOD < 900 ppm
 • TSS ~ 2000- 3000 ppm
 • TSS < 500 ppm
 • Dầu mỡ ~ 8000
 • Dầu mỡ < 100 ppm

Các đơn vị quan tâm đến giải pháp xử lý nước thải lò mổ vui lòng liên hệ với NGO qua SĐT (024) 3566 8225 hoặc email office@8ngo.com để được tư vấn trực tiếp.

 

***Vui lòng đọc kỹ yêu cầu về Điều khoản sử dụng – Bản quyền trước khi sao chép hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh của website.

Trang web này thuộc bản quyền của Công ty TNHH Quốc tế NGO (NGO International). Bất kỳ hình thức sử dụng hoặc sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung dưới mọi hình thức đều bị nghiêm cấm, trừ trường hợp được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản từ Chúng tôi.