Bước 1- Điền vào biểu mẫu và bấm gửi “biểu mẫu” *

Bước 2- NGO sẽ liên hệ với Người giới thiệu để xác nhận thông tin và đặt lịch hẹn (Điều khoản & điều kiện quan trọng: Ưu đãi chỉ áp dụng cho khách hàng mới có nhu cầu giải pháp xử lý nước thải cho các dự án có công suất trên 30 m3 / ngày đêm) 

Bước 3- NGO gửi email xác nhận giới thiệu thành công và Người giới thiệu dự án nhận được phần thưởng