V | E

Thiết bị ion hóa điện phân

Code: Electroionizationforsaltrecovery

Electro ionization for salt recovery hay Thiết bị ion hóa điện phân là công nghệ hiện đại, có khả năng thu hồi muối hiệu quả đồng thời giảm thiểu độ cứng trong nước cung như nồng độ TDS trong nước, đặc biệt phù hợp với ngành dệt nhuộm.

Ưu điểm của thiết bị ion hóa điện phân:

 • Dung dịch NaCl tinh khiết 98% được thu hồi từ nước thải
 • Độ cứng ít hơn 10 mg/L. Đạt được giá trị TDS dưới 2100 mg/L theo các chỉ tiêu kiểm soát ô nhiễm
 • Khả năng lặp lại nhanh hơn của quá trình nhuộm do dung dịch muối đồng nhất

Quy trình hoạt động của thiết bị ion hóa điện phân:

 • Trong suốt quá trình nhuộm hoạt tính, các loại muối như Natri Clorua (NaCl) được đặt trong buồng nhuộm để hỗ trợ quá trình khử của nhiều loại hóa chất nhuộm lên vải, trong khi các ba-zơ được thêm vào để tăng pH từ mức độ trung tính lên pH 11 để đạt chất lượng nhuộm tốt. Sau đó, các dung dịch thuốc nhuộm đã sử dụng bị thải bỏ cùng các muối, ba-zơ đã thêm vào trước đó cũng như các thuốc nhuộm không xác định. Kết quả là nhiều nguyên liệu thô bị mất đi cùng dòng thải ra ngoài môi trường. Trong khi đó nếu các thành phần ô nhiễm khác được xử lý với các kĩ thuật khác nhau, muối sẽ vẫn được giữ nguyên trong nước đầu ra, dẫn đến nồng độ TDS cao. Do vậy, muối Nacl có thể được thu hồi để tái sử dụng cho quá trình nhuộm bằng việc sử dụng hệ thống màng lọc nano.

 • Các phản ứng oxy hóa điện phân:

  NaCl --> Anode --> Na+ + Cl- + e-

  2H2O+e- --> Cathode --> H2 + 2OH-

  Na+ + Cl- + 2OH --> NaOCl + H2O

  Cl- + Cl- --> Cl2

 • Clo dư được loại bỏ bởi định lượng tự động SMBS sau phản ứng oxy hóa điện phân và trước màng:

            NaOCl + NaHSO3 --> Na2SO4 + HCl + NaCl

            Cl2 + 4NaHSO3 --> 2NaCl + Na2SO4 + 2H2O + 3SO2

 

***Vui lòng đọc kỹ yêu cầu về Điều khoản sử dụng – Bản quyền trước khi sao chép hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh của website.

Trang web này thuộc bản quyền của Công ty TNHH Quốc tế NGO (NGO International). Bất kỳ hình thức sử dụng hoặc sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung dưới mọi hình thức đều bị nghiêm cấm, trừ trường hợp được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản từ Chúng tôi.

Sản phẩm tương tự