V | E

Tiếp nhận thông tin khách hàng

NGO luôn sẵn sàng tư vấn và cam kết nỗ lực hết mình để giúp Quý khách hàng cải thiện chất lượng môi trường cho doanh nghiệp của mình. Để chúng tôi toàn tâm toàn sức giúp bạn xử lý các vấn đề liên quan tới môi trường, cải thiện hiệu quả vận hành, đáp ứng các quy định của Pháp luật và nâng cao vị thế của Doanh nghiệp.

Chúng tôi chỉ lựa chọn đồng hành cùng các Doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí như dưới đây
1. Doanh nghiệp đang hoạt động bình thường theo đúng quy định của Pháp luật, định hướng hoạt động bền vững, quan tâm tới môi trường sống và sức khỏe của cộng đồng
2. Doanh nghiệp thực sự có nhu cầu xây mới, khắc phục, cải thiện, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải có công suất xả thải từ 10m3/ ngày đêm trở lên
3. Doanh nghiệp cần tư vấn công nghệ

Chúng tôi không làm việc cùng với
1. Doanh nghiệp cần báo giá đối ứng phục vụ công tác đấu thầu
2. Đối tác làm việc không dựa trên đạo đức và uy tín khi cung cấp giải pháp cho khách hàng, chỉ yêu cầu giải pháp hoạt động được trong thời gian bảo hành
Bạn cần?
Thông tin để NGO liên hệ với bạn