V | E

CÔNG NGHỆ GIÁ THỂ DI ĐỘNG MBBR

Giá thể vi sinh di động MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) là loại giá thể sử dụng trong hệ thống xử lý nước thải, kết hợp quá trình xử lý sinh học thiếu khí hoặc hiếu khí truyền thống và giá thể di động dính bám nhằm tối ưu hóa hiệu suất xử lý các thành phần ô nhiễm.

1. Nguyên lý hoạt động

Bản chất của công nghệ MBBR là quá trình CAS/AAO/AO, bổ sung thêm giá thể di động. Giá thể di động giúp tăng diện tích bề mặt cho vi sinh dính bám, từ đó tăng đáng kể nồng độ MLSS. Nồng độ MLSS càng cao, diện tích yêu cầu để xây dựng hệ thống xử lý càng nhỏ.

2. Ưu điểm

  • Giảm diện tích so với công nghệ CAS, AAO
  • Giá thể di động có thể di chuyển theo sự chuyển động của nước thải, giúp quá trình khuấy trộn tốt hơn, tăng thời gian tiếp xúc giữa vi sinh vật và nước thải, tăng hiệu quả xử lý.
  • Sản xuất ít bùn dư so với CAS bởi vi sinh vật kỵ khí và thiếu khí giúp xử lý BOD toàn diện hơn.
  • Chất lượng nước thải đầu ra có thể đạt tiêu chuẩn loại A hoặc B, phụ thuộc vào thiết kế.

3. Nhược điểm

  • Chất lượng nước đầu ra phụ thuộc vào khả năng lắng của bùn và kích thước của bể. Để duy trì chất lượng nước sau xử lý tốt và giảm sự biến động chất lượng, cần có diện tích xây dựng hệ thống lớn.
  • Chất lượng nước đầu ra có thể không ổn định, bởi vì quá trình lắng bùn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nhiệt độ, nồng độ MLSS, tải trọng chất hữu cơ và thủy lực của nước thải đầu vào.
  • Vẫn cần diện tích xây dựng hệ thống lớn
  • Yêu cầu có hóa chất khử trùng
Ảnh minh họa

 

***Vui lòng đọc kỹ yêu cầu về Điều khoản sử dụng – Bản quyền trước khi sao chép hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh của website.

Trang web này thuộc bản quyền của Công ty TNHH Quốc tế NGO (NGO International). Bất kỳ hình thức sử dụng hoặc sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung dưới mọi hình thức đều bị nghiêm cấm, trừ trường hợp được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản từ Chúng tôi.

 

Nguồn: NGO