V | E

Liên hệ

Công ty TNHH Quốc tế NGO
Văn phòng Hà Nội
Hanoi, Long Bien District, Viet Hung New Urban Area, HH04, Villa 28
(024)7 3000 890
office@8ngo.com
Văn phòng Trung Quốc
Room 209, Skirt Building, Building 2, Haichuang Building, 288 Dengyun Road, Yushan Town, Kunshan
86-2151176399
Văn phòng Hồ Chí Minh
Tầng 5, Tòa nhà PLS Y12 Hồng Lĩnh, đường Y12 Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
(028) 7 3007 926
office@8ngo.com
Tel: Hotline +84 969 867 924
Hotline +84 969 867 925