V | E

Màng lọc RO

Màng RO cho nhà máy nhiệt điện
Màng RO cho nhà máy nhiệt điện khử muối, loại bỏ tạp chất cao nhất (99.7%)
Chi tiết
Màng RO cho CN thực phẩm, đồ uống, dược phẩm
Màng RO dành riêng cho nhóm ngành sản xuất thực phẩm, đồ uống, dược phẩm
Chi tiết
MÀNG RO CHO CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
Màng RO dùng cho hệ nước tinh khiết, siêu tinh khiết của nhà máy sản xuất linh kiện điện tử.
Chi tiết
Màng RO cho công nghiệp hóa chất và hóa dầu
Màng RO cho CN hóa chất và hóa dầu có thông lượng cao, khả năng loại bỏ tạp chất hiệu quả.
Chi tiết
Màng RO Xử lý nước thải
Màng RO xử lý nước thải loại bỏ hiệu quả các chất ô nhiễm và giảm COD trong nước.
Chi tiết
Màng RO Xử lý nước biển
Màng RO được thiết kế đặc biệt cho nước biển, nước lợ mặn có tỷ lệ loại bỏ muốn cao >99.7%
Chi tiết