V | E

Màng RO cho CN SX Linh kiện điện tử

MÀNG RO CHO CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
Màng RO dùng cho hệ nước tinh khiết, siêu tinh khiết của nhà máy sản xuất linh kiện điện tử.
Chi tiết