V | E

Sản phẩm

Nước thải

Dòng sản phẩm dành cho nước thải - Công nghệ tiên tiến, phù hợp với nhiều dự án nước thải khác nhau.

Màng lọc RO

Dòng sản phẩm màng lọc RO dành cho các dự án nước cấp, nước tinh khiết, siêu tinh khiết

Màng lọc UF

Dòng sản phẩm màng lọc UF dành cho các dự án nước cấp, nước tinh khiết, siêu tinh khiết

Hạt nhựa trao đổi ion

Hạt nhựa trao đổi ion (resin) chuyên sử dụng cho xử lý nước, xử lý nước thải

Thiết bị khác

Các thiết bị, sản phẩm chuyên dụng cho các dự án, công trình xử lý nước

Nước cấp

Dòng sản phẩm dành cho nước cấp - Công nghệ tiên tiến, phù hợp với nhiều dự án nước cấp khác nhau.