V | E

Thiết bị ozone

Thiết bị Ozone
Ozone - Thiết bị oxy hóa bậc cao, có khả năng khử trùng hiệu quả nhanh gấp 3000 lần so với Chlorine
Chi tiết