V | E

Nước cấp

Hệ thống khử mặn nước biển
Hệ thống khử mặn nước biển - Giải pháp xử lý nước mặn ra nước ngọt với chi phí tối ưu.
Chi tiết
Hệ thống RAS-filter
Mô đun lọc nước RAS-Filter chuyên dành cho các trang trại nuôi trồng thủy sản
Chi tiết
Thiết bị làm mềm nước
Thiết bị xử lý làm mềm nước loại bỏ trên 95% độ cứng trong nước
Chi tiết
Hệ thống lọc nước RO
Hệ thống lọc nước RO ứng dụng hiệu quả cho xử lý nước cấp và nước thải.
Chi tiết
Hệ thống siêu lọc UF
Hệ thống siêu lọc UF - Bước tiền xử lý hiệu quả cho nhà máy lọc nước RO hoặc Nano
Chi tiết