V | E

Màng RO cho nhà máy nhiệt điện

Màng RO cho nhà máy nhiệt điện
Màng RO cho nhà máy nhiệt điện khử muối, loại bỏ tạp chất cao nhất (99.7%)
Chi tiết