V | E

Công nghệ keo tụ điện phân

Thiết bị keo tụ điện phân (EC)
Thiết bị keo tụ điện phân (EC) được ứng dụng thành công trong xử lý độ màu, BOD và COD trong hệ thống xử lý nước thải.
Chi tiết
Thiết bị ion hóa điện phân
Thiết bị ion hóa điện phân thu hồi muối hiệu quả trong nước thải, đặc biệt phù hợp với nước thải ngành nhuộm.
Chi tiết