V | E

Thiết bị MBR-S80

Code: MBRS80

Mô đun MBR-S80 sử dụng loại màng tấm phẳng một cổng thoát S80 với công suất xả thải nhỏ khoảng 20-40 m3/ngày. Mô đun MBR-S80 có thể ứng dụng cho nhiều loại nước thải như là nước thải sinh hoạt và công nghiệp.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sản phẩm Số lượng tấm màng Diện tích màng (m2)

Công suất xử lý

(m3/ngày)

MBR S-50-80 50 40

20

MBR S-60-80 60

48

24
MBR S-80-80 80

64

32
MBR S-100-80
100

80

40


 

Sản phẩm tương tự