V | E

Màng lọc UF

Thiết bị màng sợi rỗng UF-H
Module xử lý nước thải sợi rỗng mới phù hợp với các công suất dự án khác nhau với chi phí đầu tư tối ưu
Chi tiết
Màng sợi rỗng UF-H
Màng lọc sợi rỗng UF-H chất liệu PVDF, kích thước lỗ màng nhỏ, thiết kế đơn giản, đảm bảo chất lượng nước lọc tốt hơn
Chi tiết