V | E

Màng tấm phẳng MBR-S80

Code: MBRS80MEMBRANE

Với cấu trúc màng tấm phẳng với một cổng thoát, Màng MBR S80 được thiết kế đặc biệt dành cho Mô đun S80. Mặc dù có thiết kế tương tự như các loại màng MBR hiện nay, tuy nhiên màng MBR-S80 có nhiều ưu điểm nhờ sự khác biệt về vật liệu màng PTFE/PVDF, chất lượng và giá cả hợp lý.

Không giống đơn vị kinh doanh màng xử lý thông thường, chúng tôi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ kèm theo như tư vấn, thiết kế dựa trên nhu cầu khách hàng.

Sản phẩm tương tự