V | E

Màng lọc MBR - X

Màng tấm phẳng MBR-X
Thiết kế độc đáo với 6 cổng thoát. Vật liệu màng siêu kháng kiềm và axit
Chi tiết
Thiết bị MBR-X 300
Module tích hợp gồm 300 tấm màng MBR X
Chi tiết
Thiết bị MBR-X 200
Module tích hợp gồm 200 tấm màng MBR X
Chi tiết
Thiết bị MBR-X 100
Module tích hợp gồm 100 tấm màng MBR X
Chi tiết
Thiết bị MBR X50
Module tích hợp gồm 50 tấm màng MBR X
Chi tiết